UJD w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa
zleski@ujd.edu.pl

PBN2ORCID

Dział Infrastruktury Informatycznej UJD przygotował narzędzie umożliwiające konwersję pobranej z systemu PBN listy publikacji do formatu, który można następnie zaimportować w systemie ORCID (dostępne jedynie z wewnętrznej sieci UJD). Niestety ze względu na znaczne różnice w formatach plików zaimportowaną listę trzeba przejrzeć i w razie potrzeby uzupełnić lub poprawić. Tak czy inaczej jest to znaczne ułatwienie dla osób, które nie wprowadziły jeszcze do swoich profilów ORCID listy publikacji, a do tej pory wywiązywały się z obowiązku ich zgłaszania do PBN.

Instrukcja wraz z odnośnikami:

KROK 1: POBRANIE LISTY PUBLIKACJI Z SYSTEMU PBN W FORMACIE XML:

  1. Wchodzimy na stronę: https://pbn-ms.opi.org.pl i wybieramy opcję „wyszukiwanie zaawansowane:

2. W oknie wyszukiwania wpisujemy swoje imię i nazwisko:

3. Pokaże się lista publikacji powiązana z wpisanym imieniem i nazwiskiem. Może się jednak zdarzyć, że nie wszystkie pozycje będą Państwa autorstwa (imiona i nazwiska mogą się powielać). Dlatego na liście należy wyszukać pozycję, która z całą pewnością jest Państwa autorstwa i przy niej kliknąć na swoje imię i nazwisko

4. Po wybraniu swojego imienia i nazwiska pokaże się strona ze statystykami. Należy przełączyć ją na widok listy publikacji

5. Kolejny krok to wybranie opcji zapisu do formatu xml. W tym celu na stronie, która się otworzy wybieramy po lewej stronie symbol strzałki skierowanej w dół a następnie format pliku XML

6. Na dysku w wybranej przez Państwa lokalizacji zapisze się plik w formacie XML, który w nazwie zawierać będzie informacje o dacie eksportu. Na przykład nazwa pliku wyeksportowanego w dniu 17 maja 2019 roku o godzinie 11.29 wygląda tak: eksport_Fri_May_17_11_29_40_CEST_2019.xml . Ten właśnie plik będzie trzeba w następnej kolejności wgrać do narzędzia, które umożliwi jego konwersję na format akceptowany przez system ORCID

KROK 2: KONWERTER PBN2ORCID PRZYGOTOWANY PRZEZ DZIAŁ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ UJD

  1. Wchodzimy na stronę http://www.pbn2orcid.ujd.edu.pl (strona dostępna tylko z sieci wewnętrznej UJD)

Na stronie znajdą Państwo trzy odnośniki: Artykuły, Książki, Rozdziały. Konieczność rozdzielenia publikacji na te trzy grupy i konwersji osobnej dla każdej z nich wymuszona jest różnicami w formatach plików, które można uzyskać z PBN a następnie zaimportować do ORCID.

Po kliknięciu w dowolny z linków pojawi się przycisk przeglądaj. Po jego kliknięciu otworzy się okno umożliwiające wybór zapisanego wcześniej pliku XML, który uzyskaliśmy w toku eksportu z PBN.

Wybieramy zapisany plik, a następnie klikamy „Upload file” i „Dalej”

Pojawi się informacja o pliku wejściowym oraz pliku wynikowym, obok którego będzie znajdował się link „Pobierz”. Klikamy prawym guzikiem myszy i wybieramy „Zapisz element docelowy jako”. Wybieramy lokalizację zapisu pliku na dysku komputera pozostawiając jego nazwę bez zmian (bardzo ważne jest rozszerzenie .bib).

Po zapisaniu klikamy na „powrót” i powtarzamy operację dla pozostałych linków (Artykuły, Książki, Rozdziały)

W efekcie uzyskamy trzy pliki, które należy zaimportować do systemu ORCID

KROK 3: IMPORT DO ORCID

Jeśli ktoś nie posiada jeszcze profilu ORCID, instrukcja jego założenia znajduje się tu: https://pno.ujd.edu.pl/index.php/orcid/. Pod tym samym linkiem znajdziecie Państwo również informację o sposobach wprowadzenia publikacji do systemu. Import danych uzyskanych dzięki przygotowanemu przez Dział Infrastruktury Informatycznej UJD konwerterowi odbywa się analogicznie do importu danych z systemu Scholar (opisane pod powyższym linkiem)

  1. Po zalogowaniu się do systemu ORCID (https://orcid.org) nad listą swoich publikacji znajdziecie Państwo przycisk „Add works”. Po jego naciśnięciu rozwinie się menu, w którym znajduje się opcja Import BibTeX

2. Wybór powyższej opcji zaowocuje pojawieniem się ponad listą publikacji wąskiej ramki, w której znajdziecie Państwo między innymi przycisk „Choose file”

3. Po jego wybraniu należy wskazać zapisany na dysku plik, który uzyskali Państwo w drodze konwersji (jednorazowo można wskazać tylko jeden plik, a więc całą procedurę należy powtórzyć trzy razy – osobno dla artykułów, rozdziałów w monografiach i książek).

4. Po wybraniu pliku system ORCID wyświetli Państwu listę publikacji. Niestety ze względu na znaczne różnice w strukturze plików nie da się uniknąć błędów i może się zdarzyć, że system np. przy imporcie książek wyświetli Państwu również rozdziały w monografiach, które błędnie zaklasyfikuje jako książki. Listę można jednak przejrzeć i wybrać jedynie pojedyncze pliki. Może to być też przydatne np. w sytuacji gdy mają już Państwo niektóre publikacje w systemie i nie chcecie tworzyć duplikatów.

Możliwa jest edycja zaimportowanych pozycji i ich poprawienie i uzupełnienie (np. o identyfikatory DOI). Procedura edycji została opisana na stronie poświęconej zakładaniu profilu orcid: https://pno.ujd.edu.pl/index.php/orcid/

W przypadku problemów proszę o kontakt mailowy lub w godzinach konsultacji podanych na stronie: https://pno.ujd.edu.pl/index.php/kontakt/