UJD w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa
zleski@ujd.edu.pl

Pełnomocnik Rektora ds Nauki Otwartej

Pełnomocnik Rektora ds Nauki Otwartej

Od roku akademickiego 2018/2019 powołany został Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniego im. J. Długosza w Częstochowie ds Nauki Otwartej. Idea otwartego dostępu do wiedzy i nauki jest kluczowa zarówno dla rozwoju społeczeństwa, jak i dla samego świata nauki. Pozwala na wymianę treści, wyników badań, ułatwia współpracę, podnosi cytowalność, itd. Pierwszym zadaniem Pełnomocnika jest pomoc pracownikom naukowo-dydaktycznym Uniwerstytetu, którzy jeszcze nie posiadają identyfikatora ORCID w jego założeniu, skonfigurowaniu i uzupełnieniu.